Käyttöehdot

Käyttämällä Kuusitunneli.fi (jäljempänä "palvelu", "palveluntarjoaja" tai "sivusto") palvelua, sivustoa tai yhteyksiä, hyväksyt meidän käyttöehdot. Kuusitunneli.fi ei ole organisaatio tai organisaation ylläpitämä palvelu, vaan yksityisen henkilön ylläpitämä palvelu. Palveluntarjoajan velvollisia huolehtimaan Palvelun tietoturvasta ja vastaavasti Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietoturvapuutteista sekä toimimaan palvelumme ohjeiden mukaisesti.

Palveluntarjoana yritämme parhaamme mukaan selventää käyttöehdoissamme Palveluntarjoajan ja Käyttäjän velvollisuudet ja vastuun.

Voimassaolo

Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus muokata käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta.

Palvelun toimittaminen ja käyttö

Palvelu toimitetaan Käyttäjälle sellaisenaan mitä se on. Palvelun käyttö voi mahdollisesti vaatia Käyttäjän rekisteröinnin Palveluun. Palvelun käyttö edellytää että Käyttäjä on huolehtinut laitteidensa ja muiden Käyttäjän vastuulle kuuluvien asennuksesta ja toimivuudesta. Kuusitunneli.fi:llä on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa palvelusta sekä muutttaa Palvelun maksuttomia osia maksulliselsi, toisinäin tai lopettaa Palvelun ylläpitämisen osittain tai kokonaan. Maksullisen palvelun lopettamisen yhteydessä Kuusitunneli.fi sitoutuu palauttamaan määrän, joka vastaa Käyttäjän jäljellä olevaa lopetettuaan Maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta.

Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palveluun mahdollisesti yhteydessä olevien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää palveluja siten, että siitä aiheuttaa kohtuutotnta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Palvleun ylläpitäjillä on oikeus sulkea Palvelu, jos sen havaitaan aiheuttavan mahdollisesti haitallista liikennettä. Pyrimme ottamaan Käyttäjään yhteyttä sähköpostilla etukäteen jos vain mahdollista. Käyttäjä ei saa käyttää tekijänoikeuksien loukkaavian tai haitallisten tiedostojen tai osien siirtämiseen.

Palvelun toiminnallisuus

Kuusitunneli.fi tuottaa Palvelua parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelu tarjotaan Käyttäjälleen "sellaisena kuin se on" eikä Kuusitunneli.fi anna mitään suorannaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta. Kuusitunneli.fi ei takaa että Palvelu toimisi käyttökatkoitta tai virheettömästi.

Muutokset

Kuusitunneli.fi pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdolistaman häiriöttämän toiminnasta. Kuusitunneli.fi:llä on oikeus tehdä Palveluun, sen tekniikkaan, sisältöön tai käyttöön vaikuttavia muutoksia ilman erillistä ilmoitusta

Huolto ja ylläpito

Kuusitunneli.fi on oikeus ilman korvausvelvollisuutta keskeyttää Palvelun toimittamisen, jos se on tarpeen verkon, Palvelun kehittämisen, muuttamisen, puutteellisuuden ja vikojen korjaamiseksi tai muissa huolto- ja tai muissa ylläpitoöissä, taikka laissa viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtien.

Tietoturva

Kuusitunneli.fi pyrkii tarjoamaan palvelua mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin tietoturvallinen ja ymmärtää että yhteys meidän tunnelin kautta ei ole salattua kuten muukaan tietoliikenne oletuksena.

Sovellettavuus

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja viranomaisen määräyksiä.